Oslovení - převod jmen do 5. pádu (vokativ)

ok-green

Provádíme validaci jmen a adres, hromadný převod do 5. pádu pro účely hromadného oslovení.

Převod přijmení do vokativu /5. pádu/ např. z tvaru "Jan Novák Ing." do Tvaru "Vážený pane Ing. Jane Nováku".

Abstrakt
Aplikace pro tvorbu vokativu, převodu jména a příjmení do 5. pádu , určení pohlaví. Zajišťujeme jak rychlý offline převod, kdy pošlete data a my je obratem doplníme tak online aplikaci. Aplikaci provozujeme jako službu či ji nasadíme na  přímo ve vaší společnosti tzv. blackbox.

Naše řešení využívá například T-mobile a další přední společnosti v ČR.

Specifikace
• Slovníkový převod – aplikace pracuje se slovníkem více než 1 mio jmen, které jsou ověřeny
jako korektní
• Práce s cizími jmény
• Algoritmus na rozpoznání pohlaví
• Validace převodu
 
Banner

Jak vybrat data

Vybrat správna data je velmi důležité. Závisí na tom do značné míry úspěch budoucího prodeje, projektu či podnikání. Máme zájem na tom, aby byla cílová skupina zvolena správně - jen správně zvolená a kvalitní data mohou slavit úspěch  a jen na úspěchu lze postavit  vzájemnou dlouhodobou spolupráci. Neváhejte s námi proto konzultovat Váši představu. Na základě našich  zkušeností Vám můžeme pomoci vybrat vhodná data, doporučit další možnosti či navrhnout vhodný postup k dosažení Vašeho cíle.

Celý článek... Jak vybrat správná data  

Reference

 tmobileppl dpd activia KB csobge-money unicreditbank